Wrzesień 10, 2018

10 września 2018

Uruchomienie strony internetowej do rejestracji szkół oraz zgłaszania siedzib, nauczycieli i uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Informujemy, iż 7 września 2018 r. została uruchomiona strona internetowa: www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów: do 29 września 2018 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem regonu z poprzedniego roku szkolnego, osobno szkoły podstawowej […]