Październik 2018

25 października 2018

Zarządzenie Nr 95/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 9 pkt 1 i art. 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 25 ust. 1 pkt 1 […]

25 października 2018

Podlaskie Wieści Oświatowe – październik 2018

W numerze: Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Tutoring – alternatywa dla tradycyjnego wychowania O spójność wychowawczą Technik transportu kolejowego – reaktywacja Szkoła na miarę nowych wyzwań Rola szkół zawodowych w kształceniu kadr na potrzeby regionu na przykładzie Zespołu Szkół nr 4 im. […]

25 października 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

23 października 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

25 października 2018

Ogólnopolski Konkurs “Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”. Konkurs objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego. Konkurs organizuje Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii […]

24 października 2018

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji, Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs pn. „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” organizowanego dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas trzecich dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli – opiekunów merytorycznych tych uczniów. […]

23 października 2018

Zarządzenie Nr 94/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 84 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 4 pkt 2 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 […]

23 października 2018

“Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Szanowni Nauczyciele! „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to program edukacyjny skierowany do nauczycieli, uczniów i rodziców. Na multimedialnej platformie edukacyjnej pod adresem  https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl,  znajdziecie Państwo gotowe, kompletne scenariusze 10 lekcji z podziałem na klasy 1-3, 4 -6 i 7-8. Tematyka lekcji dotycząca elektryczności i związanych z nią zasad bezpieczeństwa zgodna jest z podstawą programową kształcenia ogólnego, a formy przekazu […]

22 października 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

19 października 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 2011) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

19 października 2018

Zarządzenie Nr 93/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]

18 października 2018

Procedura oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 92/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli” Procedura oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli Załącznik nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr […]