Październik 2, 2018

2 października 2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 października 2018 roku

w sprawie powołania Komisji  do badania i  oceny ofert w ramach realizacji zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w 2018 roku Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.) oraz  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia […]