Październik 15, 2018

15 października 2018

Konkurs „Niemiecki ma klasę 2018/2019”

Organizatorem konkursu jest Goethe-Institut z siedzibą w Warszawie (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 13 A). Jego celem jest zachęcenie uczniów uczących się języka niemieckiego do partycypacji w życiu szkoły i podejmowania działań prowadzących do zmian najbliższego otoczenia we współpracy z grupą rówieśników oraz nauki języka niemieckiego skierowanej na działanie. W konkursie mogą wziąć udział: 1) uczniowie szkół podstawowych […]