Listopad 2018

29 listopada 2018

Zarządzenie NR 108/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Załączniki Treść zarządzenia Data: 2018-11-29, rozmiar: 360 KB

29 listopada 2018

Zarządzenie NR 107/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na  stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego ( z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku Załączniki zarządzenie 107 SPG Data: 2018-11-30, rozmiar: 35 KB

29 listopada 2018

„Rekord dla Niepodległej” – podsumowanie akcji

Bardzo dziękujemy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Poprzez System Informacji Oświatowej udział w akcji w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 w potwierdziło 718 podlaskich szkół i placówek, w […]

29 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Informujemy, że Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (IFG KUL) organizuje konkurs „An der KUL ist Deutsch cool!”, skierowany do uczniów liceów i techników. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują indeksy na studia na kierunku filologia germańska w IFG KUL. Przyjmowanie zgłoszeń: do 11 grudnia 2018 r. na adres e-mail konkurs5@kul.pl. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu z […]

29 listopada 2018

Konsultacje społeczne projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku

Informujemy, że w dniach 23.11.2018 – 15.01.2019 r. Ministerstwo Energii prowadzi konsultacje społeczne projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko tego dokumentu zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP2040. Informacje na temat PEP2040, w tym: projekt dokumentu, harmonogram i sposób składania uwag, dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji. Zachęcamy do wzięcia […]

29 listopada 2018

Projekt POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia […]

29 listopada 2018

Konkurs WISEawards w obszarze edukacji globalnej

W związku z zaproszeniem Polski do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie, organizowanym przez Światowy Szczyt Innowacji dla Edukacji (World lnnovation Summit for Education – WISE), uprzejmie informujemy o szczegółach. WISE jest międzynarodowym przedsięwzięciem mającym na celu transformację edukacji poprzez innowacje. Powstał z inicjatywy Qatar Foundation w 2009 r. Ma charakter think tanku, którego działalność obejmuje […]