Listopad 13, 2018

13 listopada 2018

Zarządzenie Nr 102/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 listopada 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE […]