Listopad 13, 2018

13 listopada 2018

Program „Stypendia Świętego Mikołaja”

Fundacja Świętego Mikołaja już od 8 lat prowadzi program Stypendia św. Mikołaja po to, by zdolni uczniowie z niezamożnych rodzin, tak jak ich rówieśnicy, mogli opłacić dodatkowe zajęcia, kupić sprzęt sportowy czy materiały plastyczne. Dzięki temu wsparciu już ponad 2 500 dzieci z całej Polski dostało szansę na lepszą przyszłość i łatwiejszy start w dorosłe życie. […]

13 listopada 2018

Zarządzenie Nr 102/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 listopada 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE […]