Listopad 16, 2018

16 listopada 2018

Apel Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z […]

16 listopada 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 roku

14 listopada 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

16 listopada 2018

III Ogólnopolski konkurs wiedzy ekologicznej ,,Bliżej Pszczół”

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych (oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych), a także ponadgimnazjalnych do udziału w III Ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej ,,Bliżej Pszczół”. Celem trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu “Bliżej pszczół” jest popularyzacja wśród […]

16 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2018 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów […]