Grudzień 2018

31 grudnia 2018

Zarządzenie NR 130/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z  2018  r.,  poz. 395 z późn. zm.) zarządza się. § 1 Przeprowadzenie inwentaryzacji […]

31 grudnia 2018

Informacja dla laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjął uchwałę w sprawie przyjmowania na I rok studiów w latach 2019/2020 – 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego. Zgodnie z podjętą Uchwałą laureaci i finaliści eliminacji centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” otrzymali uprawnienie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na realizowane na […]

31 grudnia 2018

Program „UAM dla Najlepszych” opracowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzył program „UAM dla Najlepszych” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, pasjonatów nauki, laureatów olimpiad i konkursów wiedzy. Celem projektu jest długofalowe wsparcie uczniów w rozwijaniu zainteresowań związanych z różnymi dziedzinami nauki poprzez podjęcie systematycznych działań naukowych oraz zorganizowanie aktywnego środowiska współpracy. Załączniki List UAM Prorektor UAM w Poznaniu Data: […]

31 grudnia 2018

V Ogólnopolski Turniej All-chemiczny organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W bieżącym roku szkolnym odbędzie się po raz piąty Ogólnopolski Turniej All-chemiczny organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Turniej ma na celu zainteresowanie naukami chemicznymi uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rozwijanie aktywności naukowej młodzieży poprzez  prowadzenie zespołowych prac badawczych. Załączniki regulamin V OTA Data: 2018-12-31, rozmiar: 829 KB

31 grudnia 2018

“Trzymaj Formę” – VIII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia 2018/2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjów. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do […]