Grudzień 2018

31 grudnia 2018

Zarządzenie NR 130/2018 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z  2018  r.,  poz. 395 z późn. zm.) zarządza się. § 1 Przeprowadzenie inwentaryzacji […]

31 grudnia 2018

Program „UAM dla Najlepszych” opracowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzył program „UAM dla Najlepszych” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, pasjonatów nauki, laureatów olimpiad i konkursów wiedzy. Celem projektu jest długofalowe wsparcie uczniów w rozwijaniu zainteresowań związanych z różnymi dziedzinami nauki poprzez podjęcie systematycznych działań naukowych oraz zorganizowanie aktywnego środowiska współpracy. Załączniki List UAM Prorektor UAM w Poznaniu Data: […]

28 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 129/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 129 /2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktażu stanowiskowego oraz instruktażu ogólnego   Na podstawie § 10 ust. 2 oraz  § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  dnia 27 lipca 2004 […]

28 grudnia 2018

Komunikat z etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 13 grudnia 2018r. odbył się etap międzyszkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 19217–1956. Od Traktatu Ryskiego do żołnierzy niezłomnych” . Powyższy etap przeprowadzono w trzech rejonach, w których wzięło udział 27 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z 6 powiatów: w rejonie białostockim (Klub […]

28 grudnia 2018

Komunikat dotyczący wyników etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…..” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2018/2019.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 13 grudnia 2018r. odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” . Powyższy etap przeprowadzono w trzech rejonach, w których wzięło udział 82 uczniów z 36 szkół: w rejonie białostockim (Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego […]