Grudzień 7, 2018

7 grudnia 2018

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 18 stycznia 2019 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2019 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać […]