2019

16 sierpnia 2019

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska wizytatora (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach

Ogłoszenie nr: 52672 Data ukazania się ogłoszenia: 16 sierpnia 2019r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 […]

14 sierpnia 2019

„Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” – projekt edukacyjno-kulturalny Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

Projekt „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Uczestnicy, w okresie od 26 września do 20 października 2019 r., wezmą udział w dwóch weekendowych zjazdach edukacyjnych. W czasie pierwszego zjazdu odwiedzą Kraków, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską. Natomiast drugi zjazd odbędzie się w Warszawie i będzie wypełniony […]

14 sierpnia 2019

Podlaski Okrągły Stół Edukacyjny

W związku z realizacją inicjatywy Premiera Pana Mateusza Morawieckiego przedstawioną w ramach Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego zapraszamy do udziału w Podlaskim Okrągłym Stole Edukacyjnym. Nasza debata będzie kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbyły się od kwietnia do czerwca w Warszawie. Tak jak debaty w Warszawie, podlaski stół koncentrować się będzie wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i […]

13 sierpnia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego informatyka w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 50188 Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, Stanowisko: starszy informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Status ogłoszenia: Nabór zakończony wyborem kandydata. Wynik rekrutacji: Imię i nazwisko: Andrzej Mackiewicz Miejscowość: Białystok

12 sierpnia 2019

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Planowany […]

12 sierpnia 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

8 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1481).

9 sierpnia 2019

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku: o godzinie 9.00 – nauczyciele z powiatów: m. Białystok, białostockiego, sokólskiego, monieckiego, bielskiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego; o godzinie 11.00 – nauczyciele z […]

9 sierpnia 2019

Przypomnienie o akcji pn. “Przerwany marsz…”

Za organizatorami projektu – Stowarzyszeniem Dumni z Polski, zachęcamy do zgłaszania się do akcji „Przerwany marsz…”. Każdy podmiot – szkoła, placówka oraz instytucja, który pragnie uczcić pamięć Polskich Dzieci Wojny może zapoznać się ze szczegółami przedsięwzięcia na dedykowanej stronie internetowej: http://www.przerwanymarsz.pl oraz dokonać swojej rejestracji poprzez prosty formularz elektroniczny zamieszczony na niej. Jednym z elementów […]

9 sierpnia 2019

Dzień Krajobrazu 20 października

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ramach obchodów trzeciego Międzynarodowego Dania Krajobrazu 20 października 2019 r. zachęca do aktywnego promowania walorów krajobrazowych środowiska przyrodniczego. W ramach obchodów Dnia krajobrazu, wzorem ubiegłego roku, planuje się dalsze rozpowszechnianie idei organizacji „spacerów krajobrazowych” organizowanych we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym. Proponuje się, aby tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: […]