Styczeń 2, 2019

2 stycznia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

28 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. poz. 2446) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

2 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 133/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionym zarządzeniem […]

2 stycznia 2019

Zarządzenie nr 131/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedury wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje: § […]

2 stycznia 2019

Zarządzenie nr 134/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zmienionym zarządzeniem nr […]