Styczeń 3, 2019

3 stycznia 2019

Podlaskie Wieści Oświatowe – grudzień 2018

W numerze: Stulecie Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach Obchody 100, rocznicy odzyskania niepodległości Polski w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku. Rok Niepodległości w Zespole Szkół nr 15 Wydarzenia Stypendyści Prezesa Rady Ministrów odebrali dyplomy Akademia Liderów Społeczności Lokalnych “Od przeszłości do przyszłości” Dzień dla zdrowia Gry dydaktyczne […]

3 stycznia 2019

Komunikat końcowy dotyczący etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o niepodległą Polskę”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” w dniach 20-21.12 oraz 27-28.12.2018r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu rejonowego. Z pracami zapoznało się trzech uczniów oraz jeden nauczyciel. […]

3 stycznia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

2 stycznia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 5) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem […]

3 stycznia 2019

SELFIE, czyli jak cyfrowa jest Twoja szkoła?

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele zapraszam do korzystania z nowoczesnej platformy SELFIE. Platforma SELFIE to narzędzie, które ma pomóc ocenić szkołom jak efektywnie wykorzystywać nowe technologie w procesie uczenia się. (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych). […]