Styczeń 9, 2019

9 stycznia 2019

29 Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski zaprasza szkoły podstawowe i uczniów  klas IV – VIII oraz  młodzież gimnazjalną do udziału w 29 Ogólnopolskim Konkursie na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego. Szczegóły regulaminowe poniżej. http://www.olimpijski.pl/Media/files/Regulamin_Parandowskiego2019.pdf

9 stycznia 2019

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje o dokonaniu darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci zużytego samochodu osobowego marki Lancia Lybra 1,8LX o numerze rejestracyjnym BI 4673T na rzecz […]

9 stycznia 2019

Rozliczenie dotacji celowych za 2018 roku

Rozliczenie dotacji celowych za 2018 r. – elektroniczna wersja formularzy. Szanowni Państwo Marszałek, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie w województwie podlaskim W związku z koniecznością dokonania rozliczenia dotacji celowych za 2018 r. załączam elektroniczną wersję załączników do pobrania, celem dokonania rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządowe złożą rozliczenie dotacji do 18 stycznia 2019 r. Załączniki […]

9 stycznia 2019

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim “Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Jego ideą jest upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza […]

9 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego ideą jest zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł […]

9 stycznia 2019

Poradnik dla młodzieży „Świadomie wchodzę w rynek finansowy”

Poradnik powstał w 2018 r. w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów, finansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W poradniku wyjaśniono podstawowe aspekty praw konsumenckich. Swoim zakresem obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące rynku finansowego, z którymi młodzi konsumenci często spotykają się w życiu codziennym. Stanowi on uzupełnienie obecnie istniejących form pomocy […]

9 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2019 roku

w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co […]

9 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Organizowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konkurs ma na celu popularyzację nauk ścisłych, a przede wszystkim fizyki, głównie wśród młodych osób. Uczestnictwo w konkursie pozwala na wspólne spędzenie czasu oraz naukę fizyki poprzez zabawę. Ponadto uczy kreatywnego myślenia, pracy w grupie oraz majsterkowania. „Eksperyment Łańcuchowy” kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, […]