Styczeń 15, 2019

15 stycznia 2019

Procedura oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 r. (PROCEDURA) Załączniki zalacznik-nr-1 Data: 2019-01-15, rozmiar: 20 KB zalacznik-nr-1a Data: 2019-01-15, rozmiar: 18 KB zalacznik-nr-1b Data: 2019-01-15, rozmiar: 18 KB zalacznik-nr-2 Data: 2019-01-15, rozmiar: 16 KB zalacznik-nr-3 Data: 2019-01-15, […]

15 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę […]