Styczeń 15, 2019

15 stycznia 2019

Procedura oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 r. Załączniki zalacznik-nr-1 Data: 2019-01-15, rozmiar: 20 KB zalacznik-nr-1a Data: 2019-01-15, rozmiar: 18 KB zalacznik-nr-1b Data: 2019-01-15, rozmiar: 18 KB zalacznik-nr-2 Data: 2019-01-15, rozmiar: 16 KB zalacznik-nr-3 Data: 2019-01-15, rozmiar: […]

15 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły/placówki doskonalenia nauczycieli” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę […]

15 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zachęca do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i […]

15 stycznia 2019

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2019

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2019. Tegoroczna edycja forum skierowana jest do przedszkoli oraz klas I-VI szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia jest promocja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych, rozwijanie kreatywności grup teatralnych oraz integracja dzieci i nauczycieli z województwa podlaskiego. Przeglądy konkursowe […]