Luty 6, 2019

6 lutego 2019

Komunikat w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa podlaskiego, Dyrektorzy szkół Szanowni Państwo, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 […]

6 lutego 2019

Zarządzenie nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się […]