Luty 7, 2019

7 lutego 2019

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w pierwszym z planowanych seminariów w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”. Temat seminarium: „Organizacja w przedszkolach i szkołach nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz zajęć edukacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością realizowanych (na podstawie zapisów w IPET) indywidualnie lub grupie do 5 uczniów” […]