Luty 7, 2019

7 lutego 2019

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w pierwszym z planowanych seminariów w ramach realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku projektu edukacyjnego „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”. Temat seminarium: „Organizacja w przedszkolach i szkołach nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz zajęć edukacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością realizowanych (na podstawie zapisów w IPET) indywidualnie lub grupie do 5 uczniów” […]

7 lutego 2019

Gra miejska ,,Ku Niepodległości 1918-20”

Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w grze miejskiej ,,Ku Niepodległości 1918-20”, która odbędzie się z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez miasto Białystok, który do 19 lutego 1919 r. pozostawał pod okupacją niemieckiej Armii Ober-Ost. Gra miejska adresowana jest do uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej. Jej celem jest propagowanie postaw […]

7 lutego 2019

Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia – warsztaty dla nauczycieli

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza nauczycieli plastyki szkół podstawowych do udziału w projekcie ,,Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”. Motywem przewodnim warsztatów i organizowanych spotkań będą bajki, baśnie i legendy dające możliwość interesującej interpretacji współczesnego świata, w tym jego zagrożeń z jednoczesnym odniesieniem do sztuki. W działaniach twórczych nauczyciele […]