Luty 11, 2019

11 lutego 2019

III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach – 2019 roku

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk mają zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi, którzy już wkrótce będą dokonywać wyborów dotyczących ich dróg […]

11 lutego 2019

Doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu

Rada ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu w tym roku 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł Rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie. Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym […]

11 lutego 2019

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

8 lutego 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 249) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu […]