Luty 15, 2019

15 lutego 2019

Lekcja dla Rodaka

Zachęcamy do włączenia się do Akcji „Lekcja dla Rodaka”. Polega ona na organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Najmłodsi, podczas takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale tak samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. Mali Polacy, którzy […]

15 lutego 2019

Zarządzenie nr 11/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Zespołu, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2019 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych […]

15 lutego 2019

Komunikat dotyczący wyników z eliminacji strefowych „Igrzysk strzeleckich młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, ze zakończono eliminacje strefowe z broni pneumatycznej do „Igrzysk strzeleckich młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej”, które przeprowadzono w trzech rejonach w dniach: 07–08.02.br.W powyższych eliminacjach wzięło udział 54 zespołów (w tym: dziewcząt 28, chłopców 26)z 27 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 22.02.br. na strzelnicy sportowej […]