Marzec 4, 2019

4 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

1 marca 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 402) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

4 marca 2019

Zarządzenie Nr 18/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie organizacji III stopnia (okręgowego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.  O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej”. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr […]