Marzec 4, 2019

4 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

1 marca 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 402) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

4 marca 2019

Komunikat z finału „II Igrzysk strzeleckich młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 22.02.br. na strzelnicy sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „KALIBER” w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18. odbył się finał wojewódzki powyższych zawodów. W zawodach startowało dwanaście zespołów dziewcząt oraz  dwanaście zespołów chłopców w kategorii „karabinek” z 16 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz indywidualnie 9 uczniów w kategorii „pistolet”. Zawody […]

4 marca 2019

Zarządzenie Nr 18/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie organizacji III stopnia (okręgowego) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.  O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej”. Na podstawie: § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr […]