Marzec 8, 2019

8 marca 2019

Zarządzenie Nr 21/2019 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję Komisję w celu […]

8 marca 2019

Konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle pobyty  dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Do godz. 12:00 26 marca 2019 r. trwa konkurs na najlepsze pomysły na turnusy terapeutyczne. Na stronie internetowej https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis […]

8 marca 2019

Zarządzenie Nr 25/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z […]

8 marca 2019

Zarządzenie Nr 20/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

8 marca 2019

Zarządzenie Nr 23/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § […]

8 marca 2019

Zarządzenie Nr 24/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. […]

8 marca 2019

Zarządzenie Nr 22/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co […]

8 marca 2019

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej

Zarządzenie Nr 27/19 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej ul. Szkolna 1, 16 – 020 Czarna Białostocka. Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z […]