Marzec 12, 2019

12 marca 2019

Zarządzenie Nr 26/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. […]