Marzec 14, 2019

14 marca 2019

Zarządzenie nr 30/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. […]

14 marca 2019

Konferencja “Kreatywność online i offline 2”

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego Michała Sopoćki w Białymstoku już po raz drugi serdecznie zaprasza nauczycieli podlaskich szkół do udziału w konferencji “Kreatywność online i offline”. W ramach spotkania przewidziane są ciekawe prelekcje oraz zajęcia otwarte z języka polskiego, języka niemieckiego, historii, matematyki, informatyki oraz zajęcia biblioteczne i Odysei Umysłu. Zaprezentowane również będą przykłady […]

14 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

11 marca 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 […]