Marzec 18, 2019

18 marca 2019

Rozpoczęła się rekrutacja do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2019

Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie będą musieli zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Uczestnicy […]

18 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

15 marca 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

18 marca 2019

Ogólnopolska olimpiada “Big Ben” z języka angielskiego

Wiedza i Edukacja zaprasza do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego „Big Ben”,  przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń. Dla każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań […]

18 marca 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co […]