Kwiecień 4, 2019

4 kwietnia 2019

Konkurs Polskiej Agencji Prasowej “All you need is vote!”

Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs „All yuo need is vote!” dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na najciekawsze prace zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 minut. W przypadku filmu dopuszczalna jest […]