Kwiecień 5, 2019

5 kwietnia 2019

Komunikat dotyczący wyników uczniów z etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 28.03.2019r. odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” . W powyższym etapie wzięło 29 uczniów z 19 szkół podstawowych i  dotychczasowych gimnazjów w tym: 13 uczniów z 10 szkół podstawowych; 16 uczniów z 9 dotychczasowych […]

5 kwietnia 2019

VI Edycja Programu “mPotęga”

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz szósty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest […]

5 kwietnia 2019

Zgłoś się. Wspieramy uczniów podczas egzaminów – materiały

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty. W województwie podlaskim w Kuratorium Oświaty w Białymstoku został uruchomiony punkt informacyjny, do którego osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia – tel. […]

5 kwietnia 2019

Konkurs Literacki “Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era jest organizatorem trzeciej edycji Ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu mają okazję do wykazania się talentem językowym i kreatywnością, zyskują […]

5 kwietnia 2019

I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Krajowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Mini debiuty”. Głównym celem Festiwalu jest stworzenie autorskiego, nowego utworu słowno-muzycznego (piosenki), w dowolnym gatunku muzycznym wraz z dziecięcym artystycznym wykonaniem takiej piosenki oraz ewentualnie stworzenie teledysku wideo do takiej piosenki (Praca Konkursowa). Poprzez utwór słowno-muzyczny rozumie się utwór składający się z muzyki i tekstu. Niniejszy […]

5 kwietnia 2019

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim. Rozpatrzenie ofert nastąpi 17 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9. […]

5 kwietnia 2019

Komunikat MEN dla rodziców

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/ szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Zapewnienie opieki (4) ma odbywać […]

5 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. Załączniki Tekst rozporządzenia Data: 2019-04-05, rozmiar: 2 MB

5 kwietnia 2019

Informacja o Kampanii promocyjnej “Narkotyki i dopalacze zabijają”

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Podlaski włączył się w kampanię promocyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. W związku z powyższym zachęcamy do obejrzenia spotu reklamowego znajdującego się pod adresem – https://www.youtube.com/watch?v=Wp-vF27-PPE

5 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 41/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 kwietnia 2019 r

w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim Na podstawie § 25 ust. 1 pkt.1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w […]