Kwiecień 5, 2019

5 kwietnia 2019

Komunikat dotyczący wyników uczniów z etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 28.03.2019r. odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” . W powyższym etapie wzięło 29 uczniów z 19 szkół podstawowych i  dotychczasowych gimnazjów w tym: 13 uczniów z 10 szkół podstawowych; 16 uczniów z 9 dotychczasowych […]

5 kwietnia 2019

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim. Rozpatrzenie ofert nastąpi 17 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9. […]

5 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. Załączniki Tekst rozporządzenia Data: 2019-04-05, rozmiar: 2 MB

5 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 41/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 kwietnia 2019 r

w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim Na podstawie § 25 ust. 1 pkt.1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w […]