Kwiecień 8, 2019

8 kwietnia 2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej latem 2019 r. – wspieranie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2019 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.). Wysokość środków publicznych przeznaczonych […]

8 kwietnia 2019

Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody!

Państwo Dyrektorzy! Zachęcamy do udziału w kolejnej „Kampanii Kolejowe ABC”. Kampania skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem działań Urzędu Transportu Kolejowego jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży szkolnej na tematy związane z bezpieczeństwem na obszarach kolejowych. W ramach kampanii uczniowie mogą wziąć udział w konkursie „Kolejowe ABC […]