Kwiecień 10, 2019

10 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 42/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z […]

10 kwietnia 2019

Archiwum Ringelbluma

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego – to unikalny, liczący ponad 35 tysięcy stron zbiór różnorodnych dokumentów, spisanych i zebranych w warunkach konspiracyjnych przez świadków i ofiary Zagłady. Przechowywana w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie kolekcja została wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa. Historię Archiwum, a także powstania w getcie warszawskim opowiada film […]