Kwiecień 11, 2019

11 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

10 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 666) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia […]

11 kwietnia 2019

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II” – literatura na stopień ogólnopolski konkursu w roku szkolnym 2018/2019

Zachęcamy do zapoznania się z literaturą na stopień ogólnopolski konkursu „Myśli Jana Pawła II” i serdecznie zapraszamy do udziału. Załączniki Przemówienie i Homilie Jana Pawła II -ogólnopolski Data: 2019-04-11, rozmiar: 688 KB JAN PAWEŁ II LIST DO MŁODYCH CAŁEGO ŚWIATA PARATI SEMPER 31 marca 1985 Data: 2019-04-11, rozmiar: 357 KB Jan Paweł II Przekroczyć próg […]

11 kwietnia 2019

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną z Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie wykazu podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz doktorantów w 2019 r. (II – IV kwartał) na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby. Załączniki Informacja dla kandydatów Data: 2019-04-11, […]