Kwiecień 15, 2019

15 kwietnia 2019

VI Wojewódzki Przegląd Musztry

Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów  klas realizujących  innowację pedagogiczną z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”  tzw. „klas mundurowych” ze szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego  do wzięcia udziału w „VI Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”. a) etap szkolny:   do 29.04  –  (we własnym zakresie) b) etap wojewódzki :   10.05 – Białystok  (Centrum Szkół Mundurowych […]

15 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

12 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 685) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia […]