Kwiecień 23, 2019

23 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele! Aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Zmodyfikowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży jest jednym z kluczowych elementów podejścia do zmiany nawyków żywieniowych. Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum […]