Maj 7, 2019

7 maja 2019

Zarządzenie Nr 46 /2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 maja 2019 roku

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2019 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 […]