Maj 13, 2019

13 maja 2019

Zarządzenie Nr 48/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie komisji przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji. Na podstawie art. 19 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § […]