Maj 14, 2019

14 maja 2019

Seminarium skierowane do nauczycieli uczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek województwa podlaskiego uprzejmie informujemy, iż 12 czerwca 2019 r.  w siedzibie CEN  w Białymstoku przy ulicy Złotej 4 odbędzie się seminarium skierowane do nauczycieli uczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt.: Narzędzia TOC (gałązka logiczna, chmurka   i drzewko ambitnego celu) w pracy z uczniem niepełnosprawnym. W ramach seminarium […]

14 maja 2019

Informacja z wizji lokalnej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu […]

14 maja 2019

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Oferty należy przesyłać w terminie do 7 czerwca 2019 r. na adres:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Osoby zainteresowane podjęciem pracy na wskazanym stanowisku zachęcam do […]

14 maja 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w publicznych szkołach podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie podlaskim Przypominam, że na platformie www.seo2.npseo.pl w lutym 2019 r. został zamieszczony Arkusz monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.  Monitorowanie dotyczy tylko publicznych szkół podstawowych. Termin wypełnienia arkusza mija z końcem maja bieżącego roku. Bardzo proszę o dopełnienie obowiązku wypełnienia arkusza wszystkich tych […]

14 maja 2019

Zarządzenie Nr 49/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023  Na podstawie art. 51 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018, […]

14 maja 2019

“Dzień Dziecka – na wesoło i sportowo” – piknik edukacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – Wydział Prewencji

W dniu 31 maja 2019 r. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku organizuje piknik edukacyjny pod hasłem „Dzień Dziecka na wesoło i sportowo”. Zachęcamy do udziału dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III szkoły podstawowej z terenu województwa podlaskiego. Podczas tegorocznej imprezy zaplanowano szereg atrakcji m. in. prezentacja sprzętu służbowego Policji, pokaz umiejętności i tresury psa […]