Maj 15, 2019

15 maja 2019

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla młodzieży z niepełnosprawnością

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy dla młodzieży z niepełnosprawnością, organizowanej przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Główne cele Olimpiady to: wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego młodzieży oraz rozwijanie jej kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie pedagogów do stosowania aktywnych metod nauczania, integracja środowiska praktyków ze społecznością akademicką. W […]

15 maja 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków na rok 2019

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 55 organów prowadzących dla 93 szkół na ogólną kwotę 1 302 000 zł. […]

15 maja 2019

Dyrektorzy szkół i placówek – pilne działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom realizowane w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek dla dzieci i młodzieży (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) województwa podlaskiego W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy […]