Czerwiec 11, 2019

11 czerwca 2019

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/wakacje-w-tym-roku-wczesniej Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał dziś rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym. Utrzymujemy zasadę, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 […]

11 czerwca 2019

Zajęcia w szkołach podczas upałów

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-w-szkolach-podczas-upalow Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie. Warunki atmosferyczne w […]

11 czerwca 2019

Wykonanie elewacji ściany zewnętrznej budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku (od podwórka) i docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku (od podwórka) oraz dostosowanie pomieszczeń w piwnicy budynku na potrzeby archiwum

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, uprzejmie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z […]

11 czerwca 2019

Program wsparcia naboru do szkół w zawodzie monter stolarki budowlanej

Dzięki utworzeniu zawodu montera stolarki budowlanej, szkoły branżowe mogą kształcić przyszłych fachowców, którzy zadbają o dobry montaż okien, drzwi czy też bram garażowych. Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) – organizacja branżowa zrzeszająca producentów, dostawców i dystrybutorów z sektora stolarki budowlanej – realizuje program wsparcia rekrutacji dla szkół, które od września 2019 roku planują rozpoczęcie […]

11 czerwca 2019

Finał Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „O Srebrne Muszkiety 2019″

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 4 czerwca br. na strzelnicy „HUBERTUS” w Białymstoku odbył się finał Wojewódzkiej Licealiady Strzeleckiej „O Srebrne Muszkiety 2019″, w którym uczestniczyło pięć drużyn dziewcząt oraz  cztery drużyny chłopców. Startujące zespoły uzyskały następujące wyniki: a) Drużynowo w kategorii zespołów dziewcząt: I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku   […]