Lipiec 1, 2019

1 lipca 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego informatyka

Ogłoszenie nr: 50188 Data ukazania się ogłoszenia: 2  lipca  2019 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Starszy informatyk W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Wymiar etatu: 1 […]