Lipiec 19, 2019

19 lipca 2019

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w 2018 roku

  1. Jednostka kontrolująca Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Temat kontroli Kontrola problemowa stanu przygotowań obronnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Data przeprowadzenia 27 lutego 2018 r. Ocena sformułowana w wyniku kontroli Protokół pokontrolny jest dokumentem zastrzeżonym Zalecenia pokontrolne – Sposób wykonania zaleceń – 2. Jednostka kontrolująca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Temat kontroli prawidłowość i rzetelność […]