Sierpień 2019

30 sierpnia 2019

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” i program „Detektory dla szkół”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zaprasza do udziału w konkursie „Fizyczne Ścieżki” oraz w programie „Detektory dla szkół”. Konkurs „Fizyczne Ścieżki” jest organizowany od 2005 r. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN. Uczestniczą w nim zespoły uczniowskie z siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. „Fizyczne Ścieżki” to konkurs […]

30 sierpnia 2019

VIII ogólnopolski konkurs „Cukierek za życzliwość. I Ty możesz zostać wolontariuszem”.

Fundacja „Dwa Skrzydła Anioła”  organizuje VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość. I Ty możesz zostać wolontariuszem”. Celem konkursu jest uczenie młodzieży ze szkół podstawowych bezinteresownej pomocy (wolontariat) potrzebującym, we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Więcej informacji i regulamin konkursu znajdują się pod adresem: www.dwaskrzydlaaniola.pl w zakładce KONKURSY. Kontakt z Fundacją : […]

30 sierpnia 2019

„Kampania Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego organizuje „Kampanię Kolejowe ABC” która jest ogólnopolskim projektem z zakresu bezpieczeństwa kolejowego, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Wraz z początkiem roku szkolnego w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” zostaną ogłoszone trzy konkursy dla dzieci ze szkół podstawowych. Dwa z nich to konkursy w ramach gry edukacyjnej […]

30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

29 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648) Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

29 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1647) Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

29 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1641) Rozporządzenia […]

30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

28 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. poz. 1636) Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

28 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1634) Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

27 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1627) Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

30 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego

27 sierpnia 2019 r. zostały ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625) Rozporządzenia wchodzą w […]