Sierpień 9, 2019

9 sierpnia 2019

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku: o godzinie 9.00 – nauczyciele z powiatów: m. Białystok, białostockiego, sokólskiego, monieckiego, bielskiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego; o godzinie 11.00 – nauczyciele z […]

9 sierpnia 2019

Dzień Krajobrazu 20 października

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ramach obchodów trzeciego Międzynarodowego Dania Krajobrazu 20 października 2019 r. zachęca do aktywnego promowania walorów krajobrazowych środowiska przyrodniczego. W ramach obchodów Dnia krajobrazu, wzorem ubiegłego roku, planuje się dalsze rozpowszechnianie idei organizacji „spacerów krajobrazowych” organizowanych we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym. Proponuje się, aby tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: […]

9 sierpnia 2019

Zarządzenie nr 66/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z […]