Sierpień 21, 2019

21 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

20 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1557) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

21 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

16 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1536) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

21 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

16 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 1539) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

21 sierpnia 2019

Szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje. Szkolenie obejmuje m.in.: doradztwo zawodowe na wskazanych etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, technika, licea, szkoły branżowe I stopnia); zmiany w kształceniu zawodowym uwzględniające najnowsze rozwiązania prawne. Uczestnik nie musi być wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Nabór na szkolenia jest prowadzony w trybie ciągłym, poprzez […]