Wrzesień 9, 2019

9 września 2019

Terminarz

Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy. Stopień szkolny konkursu rozpoczyna się o godz. 900. Stopnie rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Stopnie rejonowy oraz wojewódzki konkursu rozpoczynają się o godz. 10oo. Na każdym stopniu konkursu na […]

9 września 2019

Konkursy dotyczące tematyki drogownictwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje dwa konkursy dotyczące tematyki drogownictwa: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Drogi przyszłości” oraz konkurs kreatywny „Młody kierowca” , które zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Celem konkursów jest  rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, pobudzanie kreatywności, zachęcanie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego […]

9 września 2019

Ogólnopolski konkurs historyczny „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski.

W związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 2018 r., ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”. Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach […]

9 września 2019

Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej Juvenes Translatores

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej organizuje konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej (UE) – Juvenes Translatores. Konkurs skierowany jest do 17-letnich uczniów szkół średnich urodzonych w 2002 r. Uczestnicy będą mieli za zadanie przetłumaczyć jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych UE na dowolny inny język UE. Ich prace […]

9 września 2019

IV edycja Olimpiady Statystycznej

W roku szkolnym 2019/2020 Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne organizują IV edycję Olimpiady Statystycznej, w której mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Cel olimpiady: upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia udziału uczniów w […]

9 września 2019

Wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej dla szkół ponadpodstawowych

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że na stronie internetowej https://cke.gov.pl/wykaz-lektur-z-jezykow-mniejszosci-narodowej-oraz-jezyka-mniejszosci-etnicznej-dla-szkol-ponadpodstawowych-od-roku-2019-2020/ zamieściła wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.

9 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

5 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

9 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

6 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 85 ust. 4 i § 86 ust. […]