Wrzesień 9, 2019

9 września 2019

Terminarz

Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy. Stopień szkolny konkursu rozpoczyna się o godz. 900. Stopnie rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach będących siedzibami poszczególnych stopni konkursów, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Stopnie rejonowy oraz wojewódzki konkursu rozpoczynają się o godz. 10oo. Na każdym stopniu konkursu na […]

9 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

5 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

9 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

6 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 85 ust. 4 i § 86 ust. […]