Wrzesień 11, 2019

11 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

10 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

11 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

9 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 1717) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

11 września 2019

V Międzynarodowy Konkurs Historyczny ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także osadzonych w Aresztach Śledczych, do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Rozpoczęcie konkursu zaplanowano na 9 […]

11 września 2019

Rekrutacja do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”

W projekcie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne. Do akcji można dołączyć wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5dXYlkpyqfS6YqSvoDGPqNsO7Suoib5b4xRsVZJ4tTrablQ/viewform Zgłoszenia do projektu „BohaterON w Twojej Szkole” przyjmowane są do 2 października. Każdy uczestnik projektu (nauczyciel, szkoła) po przesłaniu krótkiego elektronicznego sprawozdania otrzyma dyplom potwierdzający udział w kampanii BohaterON. […]