Wrzesień 12, 2019

12 września 2019

Ekonomia na co dzień

„Ekonomia na co dzień” jest projektem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku od 12 do 15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy programu, nauczyciele jak i uczniowie, oprócz dostępu do platformy edukacyjnej otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny w wersji papierowej i […]

12 września 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

11 września 2019 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.