Wrzesień 16, 2019

16 września 2019

Program Future Leaders Exchange (FLEX) – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Program Future Leaders Exchange (FLEX) jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Umożliwia polskim uczniom naukę w szkole średniej w USA. O udział w programie mogą ubiegać się uczniowie pierwszych i drugich liceum ogólnokształcących i technikum. Uczestnicy mieszkają z amerykańskimi […]

16 września 2019

Zarządzenie nr 71/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie powołania wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. […]

16 września 2019

Badania ankietowe nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych We wrześniu 2019 r. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych będą kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Obejmie ono dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w 2003 r. Badanie stanowi […]

16 września 2019

X edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Twoje Dane i Twoja sprawa”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów z woj. podlaskiego do aktywnego udziału w powyższym projekcie. Celem programu, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz rzecznika Praw Dziecka  jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek […]