Wrzesień 23, 2019

23 września 2019

Zarządzenie nr 74/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły”, stanowiącą załącznik do zarządzenia. § 2. […]

23 września 2019

XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku […]

23 września 2019

Konkursy ogólnopolskie “Święty Mikołaj w oczach dzieci”

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski: V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Święty Mikołaj w oczach dzieci” dla uczniów klas I-III; V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Święty Mikołaj w oczach dzieci” dla uczniów klas VII-VIII; Celem wymienionych konkursów jest pogłębianie wiedzy o życiu i […]

23 września 2019

Rekrutacja do projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest realizatorem projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18. Uczestnicy: 160 nauczycieli matematyki z całego kraju, uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele matematyki – zdobywający uprawnienia do nauczania matematyki. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. […]

23 września 2019

Kampania KAS “HAZARD? Nie, dziękuję!”

Ruszyła ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Koordynatorem kampanii na terenie województwa podlaskiego jest Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, która zaprasza szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe z województwa podlaskiego do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Hazard? Nie, dziękuję!”. Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać, nie daj się […]

23 września 2019

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Stanisław Moniuszko – poznajmy go bliżej. W 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej”.

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Stanisław Moniuszko – poznajmy go bliżej. W 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej” odbywa się w ramach dwunastej edycji Dni Kultury Katolickiej, organizowanych przez Akcję Katolicką Archidiecezji Białostockiej we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. […]