Październik 1, 2019

1 października 2019

Zaproszenie na spotkania z Andrzejem Fiedorukiem pt. Młodzież w dawnym i współczesnym Białymstoku

Stowarzyszenie DORZECZE zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych na spotkania z Andrzejem Fiedorukiem autorem publikacji „Moje białostockie powidoki”. To pierwsza część projektu Białostockie powidoki, którego głównym celem jest utrwalanie tożsamości społecznej mieszkańców miasta poprzez oparcie jej na specyficznych wartościach, obyczajach i kulturze lat 60–tych XX wieku, a także zmiana postrzegania dawnego miasta z małomiasteczkowego na ciekawy, pełen […]

1 października 2019

Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszłych nauczycieli zdobywających uprawnienia do nauczania tego przedmiotu do udziału w kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”. Projekt realizowany jest na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu […]

1 października 2019

Ogłoszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie Regulaminu Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919 – 2019”

Białystok, dnia 30 września 2019 r. PSP.5563.91.2019 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w kraju   W dniu dzisiejszym ogłaszam regulamin Krajowego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019“. Konkurs organizowany jest we współpracy z Prezesem Polskiego  Komitetu Olimpijskiego, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Prezydentami Białegostoku i Suwałk, Prezesem Podlaskiej Rady Olimpijskiej oraz Dyrektorem […]