Październik 1, 2019

1 października 2019

Projekt „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszłych nauczycieli zdobywających uprawnienia do nauczania tego przedmiotu do udziału w kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”. Projekt realizowany jest na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu […]