Październik 4, 2019

4 października 2019

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020 organizują XXV edycję turnieju. Celem turnieju jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania piekarstwem i cukiernictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Temat przewodni edycji: Cuda świata. Turniej jest skierowany do uczniów klas programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia, którzy […]

4 października 2019

Zapraszamy do udziału w 38. Międzynarodowym Memoriale Szachowym Ludwika Zamenhofa

Białystok, 1 października 2019 r. PSP.5563.90.2019 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół woj. podlaskiego   W związku z organizacją 38 Międzynarodowego Memoriału Szachowego im. Ludwika Zamenhofa zapraszamy szkoły i uczniów do udziału w grudniowych zawodach. Obserwowany od kilku lat dynamiczny wzrost popularności sportu szachowego w Polsce i w województwie podlaskim ma ścisły związek z reformą edukacji oraz […]

4 października 2019

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, uprzejmie przypominamy. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie […]