Październik 8, 2019

8 października 2019

IV Edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV Edycji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”, który nawiązuje do relacji polsko-szwedzkich na przestrzeni dziejów. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: praca pisemna oraz prezentacja multimedialna. Najlepsi laureaci konkursu otrzymają indeksy na 5 uczelni wyższych w Polsce: […]

8 października 2019

Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków i Deklaracja Młodego Pokolenia

Wartości, o które walczyli Powstańcy są aktualne! Podczas wspólnej konferencji Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali Deklarację Młodego Pokolenia, która jest odpowiedzią na Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków. Jest również wyrazem szacunku oraz hołdu dla Powstańców Warszawskich, a także zobowiązaniem do wierności ideałom, […]

8 października 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Zgodnie z § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) publikuję wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują w roku szkolnym 2019/2020 zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych. Lp. Nazwa placówki doskonalenia […]

8 października 2019

Zarządzenie nr 77/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, zarządza się, co następuje: § 1. Określa się plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego w roku szkolnym 2019/2020 […]