Październik 17, 2019

17 października 2019

Zarządzenie nr 80/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r.[1], zarządza się co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr 66/2017 roku Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentu „Procedura określająca zasady […]

17 października 2019

Konkurs na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłaszają czwartą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Organizatorzy zapraszają wszystkie szkoły zawodowe do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły. Termin nadsyłania […]