Listopad 2019

29 listopada 2019

Zarządzenie nr 93 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie nr 93 Podlaskiego Kuratora Oświaty z 28 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września […]

29 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ogłoszenie nr: 58091 Data ukazania się ogłoszenia: 29 listopada 2019 r. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Podlaski Kurator Oświaty  poszukuje kandydatek i kandydatów  na stanowisko: Inspektor do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu Kuratorium Oświaty w Białymstoku 15-950 Białystok Rynek Kościuszki […]

29 listopada 2019

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2020 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Informuję, że w dniu 26 listopada br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez […]

29 listopada 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji – na rok szkolny 2020/2021. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres: Ośrodek Rozwoju […]

28 listopada 2019

Zarządzenie Nr 90/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego  Host Nation Suport (HNS) Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 90/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego  Host Nation Suport (HNS) Podlaskiego Kuratora Oświaty Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019r. poz. 1541) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z […]

27 listopada 2019

Informacja dla organizatorów wypoczynku – podpisywanie zgłoszeń przez profil zaufany e-PUAP

Informuję, że w związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży podpisywanie zgłoszeń wypoczynku „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. Serdecznie zachęcam organizatorów wypoczynku do skorzystania z tej możliwości, która w znacznym stopniu usprawni i […]

27 listopada 2019

Zarządzenie nr 89/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie nr 89/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 […]

25 listopada 2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Organizatorem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego jest Fundacja Akademia Retoryki. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w kraju. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać dwuminutowy film ze swoim wystąpieniem na dowolny temat na adres  konkurs@akademiaretoryki.pl. Spośród nadesłanych materiałów, jury wybierze dziesięć najlepszych filmów, których autorzy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w wielkim finale. Termin […]

20 listopada 2019

Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ZARZĄDZENIE NR 88 /2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności  i przyczyn wypadku przy pracy Na podstawie 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w […]

20 listopada 2019

Przeciwdziałanie cyberprzemocy-szkolenie dla nauczycieli

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy. Szkolenie odbędzie się dnia 13.12.2019 r. w Centrum Kultury Prawosławnej ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku w godz. 9.00 – 15.30. Uczestnicy warsztatów otrzymają narzędzia pozwalające rozwijać wśród dzieci umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia […]